Khác biệt giữa các bản “Trần Đình Nhã”

(→‎Tiểu sử: clean up)
Tháng 4- 2016. Ông nghĩ hưu.
 
Ông là đại biểu Quốc hội Khóa XII (ứng cử tại Bà Rịa-Vũng Tàu) và Khóa XIII (ứng cử tại tỉnh Thừa Thiên Huế).<ref>{{chúChú thích web |url =http://cand.com.vn/thoi-su/Cong-bo-quyet-dinh-cua-Thu-tuong-Chinh-phu-thang-cap-bac-ham-cap-Tuong-Cong-an-nhan-dan-243044/ |tiêu đề =Công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ thăng cấp bậc hàm cấp Tướng Công an nhân dân |authortác giả 1 = |ngày =2013-11-07 |nhà xuất bản = |ngày truy cập =2017-12-28 |ngôn ngữ = |archiveurlurl lưu trữ = |ngày lưu trữ = 2017-12-28}}</ref>
 
<table style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff; padding:5px; font-size:95%; margin: 0px 12px 12px 0px;"><tbody><tr bgcolor="#CCCCCC"><th>Năm thụ phong</th><th>1981</th><th href="Thể loại:Nhân vật còn sống">1984</th><th href="Thể loại:Sơ khai nhân vật quân sự Việt Nam">1987</th><th href="Thể loại:Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XII">1991</th><th href="Thể loại:Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII">1994</th><th href="Thể loại:Người Hà Tĩnh">1998</th><th href="Thể loại:Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII Thừa Thiên - Huế">2001</th><th href="Thể loại:Trung tướng Công an nhân dân Việt Nam">2006</th><th href="Thể loại:Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XII Bà Rịa - Vũng Tàu">2013</th></tr><tr align="center"><td>'''Quân hàm'''</td><td>[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Lieutenant.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Lieutenant.jpg|72x72px]]</td><td>[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Senior_Lieutenant.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Senior_Lieutenant.jpg|72x72px]]</td><td>[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Captain.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Captain.jpg|72x72px]]</td><td>[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Major.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Major.jpg|72x72px]]</td><td>[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Lieutenant_Colonel.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Lieutenant_Colonel.jpg|72x72px]]</td><td>[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Colonel.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Colonel.jpg|72x72px]]</td><td>[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Senior_Colonel.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Senior_Colonel.jpg|72x72px]]</td><td>[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Major_General.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Major_General.jpg|72x72px]]</td><td>[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Lieutenant_General.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Lieutenant_General.jpg|72x72px]]</td></tr><tr align="center"><td>'''Cấp bậc'''</td><td>[[Trung úy]]</td><td>[[Thượng úy]]</td><td>[[Đại úy]]</td><td>[[Thiếu tá]]</td><td>[[Trung tá]]</td><td>[[Thượng tá]]</td><td>[[Đại tá]]</td><td>[[Thiếu tướng]]</td><td>[[Trung tướng]]</td></tr></tbody></table>