Khác biệt giữa các bản “Hải lưu vòng Nam Cực”

→‎Sources: clean up
n
(→‎Sources: clean up)
===Sources===
{{Refbegin|30em}}
* {{chúChú thích web
| last1họ 1 = Smith | first1tên 1 = R.
| last2họ 2 = Desflots | first2tên 2 = M.
| last3họ 3 = White | first3tên 3 = S.
| last4họ 4 = Mariano | first4tên 4 = A. J.
| last5họ 5 = Ryan | first5tên 5 = E. H.
| titletiêu đề = The Antarctic Circumpolar Current
| yearnăm = 2013 | publishernhà xuất bản = Rosenstiel School of Marine & Atmospheric Science
| url = http://oceancurrents.rsmas.miami.edu/southern/antarctic-cp.html | accessdatengày truy cập = May 2015
| ref = harv}}<!-- {{Harvnb|Smith|Desflots|White|Mariano|2013}} -->
{{Refend}}