Khác biệt giữa các bản “Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội”

clean up
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
(clean up)
{{dablink|Xem thêm: [[Danh sách trường đại học công lập tại Việt Nam]]}}
{{Thông tin trường học
| tên = Trường Đại học Kinh tế
| giám đốc =
| khuôn viên = nội thành
| địa chỉ = 144 đường Xuân Thủy, Quận [[Cầu Giấy|Cầu Giấy]]
| thành phố = [[Hà Nội]]
| tỉnh =
}}
 
'''Trường Đại học Kinh tế''' là một trường thành viên của [[Đại học Quốc gia Hà Nội]], giảng dạy về kinh tế đồng thời cũng là trung tâm nghiên cứu các chính sách kinh tế và quản lý cho [[Chính phủ Việt Nam|chính phủ]], và các doanh nghiệp lớn tại [[Việt Nam]].
 
Trường được tách ra từ Khoa Kinh tế thuộc [[Đại học Quốc gia Hà Nội]].
 
==Đào tạo==
* Kinh tế Phát triển dành cho sinh viên Khoa Luật
* Kinh tế Phát triển dành cho sinh viên ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên của Trường ĐHKHTN
 
* Kinh tế Quốc tế dành cho sinh viên Trường ĐHKT
* Kinh tế Quốc tế dành cho sinh viên Trường ĐHNN
 
==Lịch sử ==
Trường được thành lập theo Quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 6/3/2007 của [[Thủ tướng Chính phủ]]. <ref>{{Chú thích web | url = http://baochinhphu.vn/Giao-duc/Ky-niem-10-nam-thanh-lap-Truong-DH-Kinh-te-DHQGHN/322182.vgp | tiêu đề = Kỷ niệm 10 năm thành lập Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN | tác giả 1 = | ngày = | ngày truy cập = 22 tháng 3 năm 2018 | nơi xuất bản = Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ | ngôn ngữ = }}</ref> Trường đã trải qua nhiều giai đoạn chuyển đổi lịch sử và có khởi nguyên từ Khoa Kinh tế Chính trị thuộc trường Đại học Tổng hợp Hà Nội từ năm 1974.
 
Tháng 11 năm 1974, trường hình thành từ khoa Kinh tế Chính trị trực thuộc Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Sau đó đến tháng 9 năm 1995, khoa Kinh tế lại trực thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN. Vào tháng 7 năm 1999, khoa trực thuộc ĐHQGHN. Cuối cùng đến tháng 3 năm 2007, trường Đại học Kinh tế thành lập từ khoa Kinh tế và trực thuộc ĐHQGHN.
* Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế
* Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên
* Trung tâm Hệ thống Thông tin Kinh tế và Quản lý
 
==Nghiên cứu khoa học==