Khác biệt giữa các bản “Văn Quan”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Từ đó, huyện Văn Quan có 1 thị trấn và 23 xã như hiện nay.
 
==Kinh tế, xã hội==nghèo
 
==Chú thích==