Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Kiểm sát viên (Việt Nam)”

clean up
(clean up)
'''Kiểm sát viên''' là một chức danh tư pháp của [[Viện kiểm sát nhân dân (Việt Nam)]].<ref name="kiemsat_ksv">{{chúChú thích web |url =http://kiemsat.vn/tieu-chuan-de-tro-thanh-kiem-sat-vien-8211-chuc-danh-tu-phap-chu-chot-cua-vksnd-46045.html |tiêu đề =Tiêu chuẩn để trở thành Kiểm sát viên – chức danh tư pháp chủ chốt của VKSND |authortác giả 1 =Thiên Thanh |ngày =2016-08-25 |nhà xuất bản =Tạp chí Kiểm sát |ngày truy cập =2018-04-24 |ngôn ngữ = |archiveurlurl lưu trữ = |ngày lưu trữ = 2018-04-24}}</ref>
==Nhiệm vụ và quyền hạn==
[[Tập tin:Phuhieukiemsat.jpg|285px|nhỏ|Phù hiệu của ngành Kiểm sát Nhân dân.]]
==Cấp hiệu==
===Từ 2012 đến nay===
Theo Điều 5, Nghị quyết số 522b/NQ-UBTVQH13 của [[Ủy ban thường vụ Quốc hội Việt Nam]] về trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành kiểm sát và giấy chứng minh kiểm sát viên ngày 16 tháng 8 năm 2012, cấp hiệu của kiểm sát viên được quy định như sau:<ref>{{chúChú thích web |url =https://vanban.luatminhkhue.vn/xem-vb/58776/nghi-quyet-522b-nq-ubtvqh13-cua-uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-ve-trang-phuc-doi-voi-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-nganh-kiem-.aspx |tiêu đề =Nghị quyết 522b/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành kiểm sát và Giấy chứng minh kiểm sát |authortác giả 1 = |ngày = |nhà xuất bản = |ngày truy cập =2018-07-11 |ngôn ngữ = |archiveurlurl lưu trữ = |ngày lưu trữ = 2018-07-11}}</ref>
 
#Cấp hiệu gắn trên vai áo của lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân các cấp và Kiểm sát viên, Điều tra viên có hình ngũ giác, nền màu đỏ tuơi, có tạo hoa văn; chiều dài 130 &nbsp;mm, phần đuôi rộng 50 &nbsp;mm, phần đầu rộng 40 &nbsp;mm, có viền màu vàng rộng 5 &nbsp;mm ở hai cạnh dọc và đầu vát nhọn; phần đầu vát nhọn được gắn chốt bằng kim loại có hình phù hiệu ngành Kiểm sát đường kính 15 &nbsp;mm.
#Cấp hiệu của lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân các cấp và Kiểm sát viên, Điều tra viên cụ thể như sau:
'''Viện kiểm sát nhân dân tối cao:'''
*Cấp hiệu của [[Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Việt Nam)|Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao]] '''không có vạch''', ở giữa có gắn '''hình Quốc huy''' nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam màu vàng, đường kính 23 &nbsp;mm.
*Cấp hiệu của Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao '''không có vạch''', ở giữa có gắn '''ba ngôi sao màu vàng''', đường kính 22 &nbsp;mm.
*Cấp hiệu của Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao '''không có vạch''', ở giữa có gắn '''hai ngôi sao màu vàng''', đường kính 22 &nbsp;mm.
 
'''Cấp tỉnh:'''
*Cấp hiệu của Viện trưởng, Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh có '''hai vạch dọc màu vàng''', ở giữa có gắn '''bốn ngôi sao màu vàng''' đường kính 20 &nbsp;mm.
 
'''Cấp huyện:'''
*Cấp hiệu của Kiểm sát viên trung cấp và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện có '''hai vạch dọc màu vàng''', ở giữa có gắn '''ba ngôi sao màu vàng''' đường kính 20 &nbsp;mm.
*Cấp hiệu của Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện có '''hai vạch dọc màu vàng''', ở giữa có gắn '''hai ngôi sao màu vàng''' đường kính 20 &nbsp;mm. Trường hợp Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện là Kiểm sát viên trung cấp thì mang cấp hiệu của Kiểm sát viên trung cấp.
*Cấp hiệu của Kiểm sát viên sơ cấp có '''hai vạch dọc màu vàng''', ở giữa có gắn '''một ngôi sao màu vàng''' đường kính 20 &nbsp;mm.
====Điều tra viên====
*Cấp hiệu của Điều tra viên cao cấp '''không có vạch''', ở giữa có gắn '''một ngôi sao màu vàng''', đường kính 22 &nbsp;mm.
*Cấp hiệu của Điều tra viên trung cấp có '''hai vạch dọc màu vàng''', ở giữa có gắn '''ba ngôi sao màu vàng''' đường kính 20 &nbsp;mm.
*Cấp hiệu của Điều tra viên sơ cấp có '''hai vạch dọc màu vàng''', ở giữa có gắn '''một ngôi sao màu vàng''' đường kính 20 &nbsp;mm.
 
===Năm 2003===
Theo Điều 5, Nghị quyết số 219/2003/NQ-UBTVQH11 của [[Ủy ban thường vụ Quốc hội Việt Nam]] về trang phục đối với cán bộ, công chức ngành kiểm sát và giấy chứng minh kiểm sát viên ngày 09 tháng 01 năm 2003, cấp hiệu của kiểm sát viên được quy định như sau:<ref>{{chúChú thích web |url =http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=19409 |tiêu đề =Nghị quyết về trang phục đối với cán bộ, công chức ngành kiểm sát và giấy chứng minh kiểm sát viên ngày 09 tháng 01 năm 2003 |authortác giả 1 = |ngày = |nhà xuất bản = |ngày truy cập =2018-07-11 |ngôn ngữ = |archiveurlurl lưu trữ = |ngày lưu trữ = 2018-07-11}}</ref>
 
#Cấp hiệu Kiểm sát viên hình bình hành, nền đỏ, chung quanh có viền, cạnh dài 56 &nbsp;mm,cạnh ngắn 32 &nbsp;mm, góc nhọn 60 độ.
#Cấp hiệu của Viện trưởng, Phó Viện trưởng và Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao được quy định như sau:
##Cấp hiệu của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao viền màu vàng với bề rộng đường viền 3 &nbsp;mm, trên nền đỏ gắn Quốc huy nướcCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở chính giữa có đường kính 20 &nbsp;mm;
##Cấp hiệu của Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao viền màu vàng với bề rộng đường viền 3 &nbsp;mm,trên nền đỏ gắn biểu tượng thanh kiếm và lá chắn màu vàng và hai ngôi sao màu vàng có đường kính 14 &nbsp;mm;
##Cấp hiệu của Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao viền màu vàng với bề rộng đường viền 3 &nbsp;mm, trên nền đỏ gắn biểu tượng thanh kiếm và lá chắn màu vàng và một ngôi sao màu vàng có đường kính 14 &nbsp;mm.
#Cấp hiệu của Viện trưởng, Phó Viện trưởng và Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh được quy định như sau:
##Cấp hiệu của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh viền màu trắng với bề rộng đường viền 2 &nbsp;mm, có hai vạch màu trắng rộng 2 &nbsp;mm chạy song song với chiều dài cấp hiệu, trên nền đỏ gắn biểu tượng thanh kiếm và lá chắn màu bạch kim, phía trên hai vạch màu trắng gắn ba ngôi sao màu bạch kim có đường kính 12 &nbsp;mm;
##Cấp hiệu của Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh viền màu trắng với bề rộng đường viền 2 &nbsp;mm, có hai vạch màu trắng rộng 2 &nbsp;mm chạy song song với chiều dài cấp hiệu, trên nền đỏ gắn biểu tượng thanh kiếm và lá chắn màu bạch kim, phía trên hai vạch màu trắng gắn hai ngôi sao màu bạch kim có đường kính 12 &nbsp;mm;
##Cấp hiệu của Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh viền màu trắng với bề rộng đường viền 2mm, có hai vạch màu trắng rộng 2 &nbsp;mm chạy song song với chiều dài cấp hiệu, trên nền đỏ gắn biểu tượng thanh kiếm và lá chắn màu bạch kim, phía trên hai vạch màu trắng gắn một ngôi sao màu bạch kim có đường kính 12 &nbsp;mm.
#Cấp hiệu của Viện trưởng, Phó Viện trưởng và Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện được quy định như sau:
##Cấp hiệu của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện viền màu trắng với bề rộng đường viền 2 &nbsp;mm, có một vạch màu trắng rộng 2 &nbsp;mm chạy song song với chiều dài cấp hiệu, trên nền đỏ gắn biểu tượng thanh kiếm và lá chắn màu bạch kim, phía trên vạch màu trắng gắn ba ngôi sao màu bạch kim có đường kính 12 &nbsp;mm;
##Cấp hiệu của Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện viền màu trắng với bề rộng đường viền 2 &nbsp;mm, có một vạch màu trắng rộng 2 &nbsp;mm chạy song song với chiều dài cấp hiệu, trên nền đỏ gắn biểu tượng thanh kiếm và lá chắn màu bạch kim, phía trên vạch màu trắng gắn hai ngôi sao màu bạch kim có đường kính 12 &nbsp;mm;
##Cấp hiệu của Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện viền màu trắng với bề rộng đường viền 2mm, có một vạch màu trắng rộng 2 &nbsp;mm chạy song ong với chiều dài cấp hiệu, trên nền đỏ gắn biểu tượng thanh kiếm và lá chắn màu bạch kim, phía trên vạch màu trắng gắn một ngôi sao màu bạch kim có đường kính 12 &nbsp;mm.
 
==Xem thêm==
*[https://www.youtube.com/watch?v=dPNtN19DVtw Các bước để trở thành "Kiểm sát viên" ở Việt Nam]
{{sơ khai}}
 
[[Thể loại:Hệ thống Tư pháp Việt Nam]]
[[Thể loại:Kiểm sát viên Việt Nam| ]]