Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Marcomanni”

(→‎Tên gọi: clean up)
 
 
==Tên gọi==
Từ Marcomanni là tiếng Latinh lấy từ tiếng Đức cổ ''Markomannen'', do 2 chữ Mark (vùng biên giới) và Männer (đàn ông) nhập lại.<ref>{{chúChú thích web | url = http://etymonline.com/index.php?term=mark&allowed_in_frame=0 | tiêu đề = Online Etymology Dictionary | authortác giả 1 = | ngày = | ngày truy cập = 12 tháng 10 năm 2016 | nơi xuất bản = | ngôn ngữ = }}</ref><ref>{{chúChú thích web | url = http://etymonline.com/index.php?term=man&allowed_in_frame=0 | tiêu đề = Online Etymology Dictionary | authortác giả 1 = | ngày = | ngày truy cập = 12 tháng 10 năm 2016 | nơi xuất bản = | ngôn ngữ = }}</ref><ref>{{chúChú thích web | url = http://www.etymonline.com/imutate.php | tiêu đề = I | authortác giả 1 = | ngày = | ngày truy cập = 12 tháng 10 năm 2016 | nơi xuất bản = | ngôn ngữ = }}</ref>
 
==Chú thích==