Khác biệt giữa các bản “Tiết Nhân Quý”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Năm Vĩnh Thuần thứ 2 (683), lâm bệnh qua đời, thọ 70 tuổi, được triều đình truy tặng ''"Tả Kiêu vệ Đại tướng quân U Châu Đô đốc"''.
 
Con trưởng Tiết Nhân Quý là Tiết Nột, tự Thận Ngôn, nối nghiệp cha làm đại tướng nhà Đường, thời [[|Đường Huyền tông|]] từng đại phá [[Hãn quốc Đột Quyết|Đột Quyết]], được nối tước cha làm Bình Dương Quận công. Sách [[Tân Đường thư]] chép: ''tính trầm dũng khiêm tốn,giỏi dùng binh, gặp đại địch càng mạnh mẽ''.
 
==Hình tượng trong tiểu thuyết dân gian==
Người dùng vô danh