Khác biệt giữa các bản “Ngôn ngữ lập trình”

n
Đã thay đổi mức khóa của “Ngôn ngữ lập trình” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 03:35, ngày 19 tháng 7 năm 2018 (UTC)) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn))
n (Đã lùi lại sửa đổi của 113.172.140.110 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Tuanminh01)
Thẻ: Lùi tất cả
n (Đã thay đổi mức khóa của “Ngôn ngữ lập trình” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 03:35, ngày 19 tháng 7 năm 2018 (UTC)) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn)))