Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Truyện kinh dị Mỹ: Phóng xạ”

Memberofc1 đã đổi Truyện kinh dị Mỹ: Phóng xạ thành Truyện kinh dị Mỹ: Tận thế: Tên chính thức được công bố tại Comic Con San Diego 2018
(Memberofc1 đã đổi Truyện kinh dị Mỹ: Phóng xạ thành Truyện kinh dị Mỹ: Tận thế: Tên chính thức được công bố tại Comic Con San Diego 2018)
Thẻ: Trang đổi hướng mới
 
(Không có sự khác biệt)