Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận:Hoại thư”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Hoại tử tiếng Anh là "necrosis", còn "gangrene" là hoại thư.[[Thành viên:Cyborg002|Cyborg002]] ([[Thảo luận Thành viên:Cyborg002|thảo luận]]) 03:43, ngày 5 tháng 7 năm 2015 (UTC)
:: Đúng là nhầm lẫn, chờ ý kiến thành viên khác. [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white">&nbsp;A l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;">[[User talk:Alphama|Talk]] - [[:Thể loại:Bài đang dịch bởi bot|Bot]] - [[Đặc_biệt:Trang_mới|Page]] </span></sup> 03:57, ngày 5 tháng 7 năm 2015 (UTC)
:::Tôi cũng đồng ý với Cyborg002. [[user:buileducanh|𝖇𝖚𝖎𝖑𝖊𝖉𝖚𝖈𝖆𝖓𝖍]] 07:05, ngày 20 tháng 7 năm 2018 (UTC)