Khác biệt giữa các bản “Ngữ hệ”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Lùi sửa
Dưới đây liệt kê các ngữ hệ (theo vùng) cùng với số ngôn ngữ thành viên của mỗi ngữ hệ.
 
===Châu Phi và vùng Tây Nam châu Á===
Ưaaa
*[[Ngữ hệ Phi-Á]] - 375 (''Afro-Asiatic'')
*[[Ngữ hệ Niger-Congo]] - 1514
*[[Ngữ hệ Nin-Sahara]] - 204 (''Nilo-Saharan'')
*[[Ngữ hệ Khoisan]] - 27
 
===Châu Âu và các vùng Bắc, Tây và Nam châu Á===