Khác biệt giữa các bản “Quần đảo Marshall”

n
clean up
(clean up)
n (clean up)
Quần đảo Marshall hiện theo chính thể Chính phủ lập hiến trong liên kết tự do với Hoa Kỳ. [[Hiệp ước Liên kết Tự do]] có hiệu lực từ ngày [[21 tháng 10]] năm [[1986]].
 
Theo hiến pháp ngày [[1 tháng 5]] năm [[1979]], nhà nước Quần đảo Marshall là [[nhà nước]] [[Cộng hòa]] và [[quyền lập pháp]] nằm trong tay [[quốc hội]] gồm 33 thành viên được bầu lại 4 năm 1 lần. [[Thượng viện|Thượng nghị viện]] gồm 12 thành viên. Các thành viên sẽ bầu ra [[Tổng thống]] và Tổng thống bổ nhiệm [[nội các]] bao gồm 10 [[Bộ trưởng]], một số [[Thống đốc]] và các quan chức khác.<ref>{{Chú thích web | url = http://www.mofahcm.gov.vn/vi/mofa/cn_vakv/ca_tbd/nr070801153327/ns070801161117#2yrnIVOGvrzC | tiêu đề = | tác giả 1 = | ngày = | ngày truy cập = 26 tháng 9 năm 2015 | nơi xuất bản = | ngôn ngữ = }}</ref>
 
== Địa lý ==
[[Kinh tế]] Quần đảo Marshall dựa vào đánh bắt cá biển; [[du lịch]], [[dừa]] và viện trợ của Hoa Kỳ. [[Nông nghiệp]] (các loại cây trồng nhiệt đới [[khoai sọ]], [[dừa]], [[sa kê]]) chỉ đáp ứng vừa đủ nhu cấu tiêu thụ trong nước.
 
Trong thập kỷ qua, GDP tăng trưởng trung bình chỉ 1% do giảm biên chế chính phủ, nạn hạn hán, ngành xây dựng giảm, sự suy giảm GDP trong ngành [[du lịch]] và đầu tư nước ngoài là do bởi những khó khăn [[tài chính]] [[châu Á]], và giảm thu nhập từ việc đổi mới giấy phép tàu đánh cá.<ref>{{Chú thích web | url = http://en.wikipedia.org/wiki/Marshall_Islands | tiêu đề = Marshall Islands | tác giả 1 = | ngày = | ngày truy cập = 26 tháng 9 năm 2015 | nơi xuất bản = | ngôn ngữ = }}</ref>
 
== Giáo dục - Y tế ==
Giáo dục phổ cập bắt buộc và miễn phí từ 6 đến 14 tuổi. Sau đó học sinh phải qua kỳ thi quốc gia để vào trung học. [[Tiếng Anh]] và [[tiếng Marshall]] được sử dụng ở bậc tiểu học, các bậc cao hơn chỉ dùng [[tiếng Anh]]. Quần đảo Marshall có một trường cao đẳng ở thủ đô [[Dalap-Uliga-Darrit]]. Phần lớn thanh niên sang [[Hoa Kỳ|Mỹ]] hoặc các nước khác học chương trình đại học.
 
Chăm sóc y tế ở thành thị khá tốt.<ref>{{Chú thích web | url = http://unstats.un.org | tiêu đề = United Nations Statistics Division | tác giả 1 = | ngày = | ngày truy cập = 26 tháng 9 năm 2015 | nơi xuất bản = | ngôn ngữ = }}</ref>
== Tham khảo ==
{{tham khảo|2}}