Khác biệt giữa các bản “Palmiro Togliatti”

n
clean up
n (clean up)
Anh trai của ông là nhà toán học [[Eugenio Giuseppe Togliatti]], khám phá ra [[các bề mặt Togliatti]]<ref>{{chú thích sách |author1=Accademia delle Scienze di Torino. Classe di scienze fisiche, matematiche naturali |author2=Reale accademia delle scienze di Torino. Classe di scienze fisiche, mathematiche e naturali |title=Atti della Accademia delle scienze di Torino: Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali |url=http://books.google.com/books?id=MqcZAAAAIAAJ |accessdate=ngày 15 tháng 8 năm 2011 |year=1978 |pages=367 ff}}</ref>.
==Chú thích==
{{thamTham khảo|2}}
{{thời gian sống|1893|1964}}
{{Nhân vật thời Chiến tranh Lạnh}}