Khác biệt giữa các bản “Bộ Thông tin và Truyền thông (Việt Nam)”

n
Đã lùi về phiên bản 41213569 bởi Tuanminh01: Thông tin trên mạng đồn ông làm bộ trưởng, chưa có thông tin quyết định bổ nhiệm làm thứ trưởng, chưa có thông tin chính thức từ chính phủ . (TW)
n (Đã lùi về phiên bản 41213569 bởi Tuanminh01: Thông tin trên mạng đồn ông làm bộ trưởng, chưa có thông tin quyết định bổ nhiệm làm thứ trưởng, chưa có thông tin chính thức từ chính phủ . (TW))
Thẻ: Lùi sửa
*Bộ trưởng:Trương Minh Tuấn.
*Thứ trưởng:
#[[Nguyễn Mạnh Hùng]]
#[[Nguyễn Minh Hồng]];
#[[Nguyễn Thành Hưng]];