Khác biệt giữa các bản “Danh sách quốc kỳ”

n (Đã lùi lại sửa đổi của 171.253.16.186 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Tuyenduong97)
Thẻ: Lùi tất cả
|-
| align="center" width="25%" | <br />{{border|[[Tập tin:Flag of Abkhazia.svg|90px]]}}<br />[[Quốc kỳ Abkhazia|Quốc kỳ]] [[Abkhazia]]
| align="center" width="25%" | <br />{{border|[[Tập tin:Flag of Wales 2Aruba.svg|90px]]}}<br />[[Quốc kỳ WalesAruba|Quốc kỳ]] [[WalesAruba]]
| align="center" width="25%" | <br />{{border|[[Tập tin:Flag of Cook Islands.svg|90px]]}}<br />[[Quốc kỳ Quần đảo Cook|Quốc kỳ]] [[Quần đảo Cook]]
| align="center" width="25%" | <br />{{border|[[Tập tin:Flag of Dnipropetrovsk.svg|90px]]}}<br />[[Quốc kỳ Cộng hòa Nhân dân Dnepropetrovsk|Quốc kỳ]] [[Cộng hòa Nhân dân Dnepropetrovsk|Dnipropetrovsk]]
| align="center" width="25%" | <br />{{border|[[Tập tin:New_Donetsk_Peoples_Republic_flag.svg|90px]]}}<br />[[Quốc kỳ Cộng hòa Nhân dân Donetsk|Quốc kỳ]] [[Cộng hòa Nhân dân Donetsk|Donetsk]]
|-
| align="center" width="25%" | <br />{{border|[[Tập tin:New_Donetsk_Peoples_Republic_flag.svg|90px]]}}<br />[[Quốc kỳ Cộng hòa Nhân dân Donetsk|Quốc kỳ]] [[Cộng hòa Nhân dân Donetsk|Donetsk]]
| align="center" width="25%" | <br />{{border|[[Tập tin:Flag of Greenland.svg|90px]]}}<br />[[Quốc kỳ Greenland|Quốc kỳ]] [[Greenland]]
| align="center" width="25%" | {{border|[[Tập tin:Flag of Hong Kong.svg|90px]]}}<br / >[[Khu kỳ Hồng Kông|Khu kỳ]] [[Đặc khu hành chính Hồng Kông thuộc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa|Hồng Kông]]
| align="center" width="25%" | <br />{{border|[[Tập tin:Flag of the Kharkov People's Republic.svg|90px]]}}<br />[[Quốc kỳ Cộng hòa Nhân dân Kharkov|Quốc kỳ]] [[Cộng hòa Nhân dân Kharkov|Kharkov]]
| align="center" width="25%" | <br />{{border|[[Tập tin:Flag of Kosovo.svg|90px]]}}<br />[[Quốc kỳ Kosovo|Quốc kỳ]] [[Kosovo]]
|-
| align="center" width="25%" | <br />{{border|[[Tập tin:Flag of Kosovo.svg|90px]]}}<br />[[Quốc kỳ Kosovo|Quốc kỳ]] [[Kosovo]]
| align="center" width="25%" | <br />{{border|[[Tập tin:Flag of Crimea.svg|90px]]}}<br />[[Quốc kỳ Krym|Quốc kỳ]] [[Krym]]
| align="center" width="25%" | <br />{{Border|[[Tập tin:Flag_of_the_Lugansk_People%27s_Republic_(Official).svg|90px]]}}<br />[[Quốc kỳ Cộng hòa Nhân dân Lugansk|Quốc kỳ]] [[Cộng hòa Nhân dân Lugansk|Lugansk]]
| align="center" width="25%" | {{border|[[Tập tin: Flag of Macau.svg|90px]]}}<br />[[Khu kỳ Ma Cao|Khu kỳ]] [[Ma Cao]]
| align="center" width="25%" | <br />{{border|[[Tập tin:Flag of Nagorno-Karabakh.svg|90px]]}}<br />[[Quốc kỳ Nagorno-Karabakh|Quốc kỳ]] [[Nagorno-Karabakh]]
|-
| align="center" width="25%" | <br />{{border|[[Tập tin:Flag of Nagorno-KarabakhArtsakh.svg|90px]]}}<br />[[Quốc kỳ Nagorno-KarabakhArtsakh|Quốc kỳ]] [[Cộng hòa Artsakh|Nagorno-Karabakh (Artsakh)]]
| align="center" width="25%" | <br />{{border|[[Tập tin:Flag of Niue.svg|90px]]}}<br />[[Quốc kỳ Niue|Quốc kỳ]] [[Niue]]
| align="center" width="25%" | <br />{{border|[[Tập tin:Flag_of_Odesa_Oblast.svg|90px]]}}<br />[[Quốc kỳ Cộng hòa Nhân dân Odessa|Quốc kỳ]] [[Cộng hòa Nhân dân Odessa|Odessa]]
| align="center" width="25%" | <br />{{border|[[Tập tin:Flag of Puntland.svg|90px]]}}<br />[[Quốc kỳ Puntland|Quốc kỳ]] [[Puntland]]
| align="center" width="25%" | <br />{{border|[[Tập tin:Flag of the Sahrawi Arab Democratic Republic.svg|90px]]}}<br />[[Quốc kỳ Cộng hòa Dân chủ Ả Rập Sahrawi|Quốc kỳ]] [[Cộng hòa Dân chủ Ả Rập Sahrawi|Sahrawi]] ''(Tây Sahara)''
|-
| align="center" width="25%" | <br />{{border|[[Tập tin:Flag of the Sahrawi Arab Democratic Republic.svg|90px]]}}<br />[[Quốc kỳ Cộng hòa Dân chủ Ả Rập Sahrawi|Quốc kỳ]] [[Cộng hòa Dân chủ Ả Rập Sahrawi|Sahrawi]] ''(Tây Sahara)''
| align="center" width="25%" | <br />{{border|[[Tập tin:Flag of Scotland.svg|90px]]}}<br />[[Quốc kỳ Scotland|Quốc kỳ]] [[Scotland]]
| align="center" width="25%" | <br />{{border|[[Tập tin:Flag of the Turkish Republic of Northern Cyprus.svg|90px]]}}<br />[[Quốc kỳ Bắc Síp|Quốc kỳ]] [[Cộng hòa Bắc Síp Thổ Nhĩ Kỳ|Bắc Síp]]
| align="center" width="25%" | <br />{{border|[[Tập tin:Flag of Somaliland.svg|90px]]}}<br />[[Quốc kỳ Somaliland|Quốc kỳ]] [[Somaliland]]
| align="center" width="25%" | <br />{{border|[[Tập tin:Flag of South Ossetia.svg|90px]]}}<br />[[Quốc kỳ Nam Ossetia|Quốc kỳ]] [[Nam Ossetia]]
|-
| align="center" width="25%" | <br />{{border|[[Tập tin:Flag of South Ossetia.svg|90px]]}}<br />[[Quốc kỳ Nam Ossetia|Quốc kỳ]] [[Nam Ossetia]]
| align="center" width="25%" | <br />{{border|[[Tập tin:Flag of Novorussia (project).svg|90px]]}}<br />[[Quốc kỳ Quốc gia Liên bang Tân Nga|Quốc kỳ]] [[Quốc gia Liên bang Tân Nga]]
| align="center" width="25%" | <br />{{border|[[Tập tin:Flag of the Republic of China.svg|90px]]}}<br />[[Quốc kỳ Trung Hoa Dân Quốc|Quốc kỳ]] [[Trung Hoa Dân Quốc]]
| align="center" width="25%" | <br />{{border|[[Tập tin:Flag of Transnistria (state).svg|90px]]}}<br />[[Quốc kỳ Transnistria|Quốc kỳ]] [[Transnistria]]
| align="center" width="25%" | <br />{{border|[[Tập tin:Flag of Wales 2.svg|90px]]}}<br />[[Quốc kỳ Wales|Quốc kỳ]] [[Wales]]
|-
| align="center" width="25%" | <br />{{border|[[Tập tin:Flag of Wales 2.svg|90px]]}}<br />[[Quốc kỳ Wales|Quốc kỳ]] [[Wales]]
| align="center" width="25%" | <br />{{border|[[Tập tin:Прапор міста Запоріжжя (2003).svg|90px]]}}<br />[[Quốc kỳ Cộng hòa Nhân dân Zaporozhye|Quốc kỳ]] [[Cộng hòa Nhân dân Zaporozhye|Zaporozhye]]
| align="center" width="25%" | <br />{{border|[[Tập tin:Flag of Nikolayev.svg|90px]]}}<br />[[Quốc kỳ Cộng hòa Nhân dân Nikolayev|Quốc kỳ]] [[Cộng hòa Nhân dân Nikolayev|Nikolayev]]
Người dùng vô danh