Khác biệt giữa các bản “Natri”

n
(thay đổi nói rõ hơn về cách sản xuất natri)
Natri dạng thuốc thử được cung cấp với số lượng hàng tấn có giá khoảng US$3.30/kg năm 2009; số lượng mua ít hơn có giá khác nhau dao động trong khoảng US$165/kg; giá cao một phần là do chi phí vận chuyển vật liệu độc hại.<ref>{{chú thích web| url=http://www.mcssl.com/store/gallium-source/sodium-metal |title=007-Sodium Metal| publisher=Mcssl.com |accessdate = ngày 27 tháng 11 năm 2010}}</ref>
 
natri là kim loại kiềm đứng trước Mg nên muốn sản suất natri phải điện phân ( đpnc) các muối của natri .
 
vd: 2NACLNaCl ------> 2NA2Na + CL2 Cl<sup>2</sup>
 
(đpnc)
 
== Ứng dụng ==