Khác biệt giữa các bản “Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc”

n
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|60
|903
|<ref>{{chú thích web|url=http://web.archive.org/web/20130707033234/http://www.tdtt.gov.vn/tabid/146/Default.aspx |title=ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN VI - 2010}}</ref>
|-
|2014
|2018
|align=center|[[Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII|VIII]]
|[[Hà Nội]]
|
|
|
|
|
|
|}
 
==Tham khảo==