Khác biệt giữa các bản “Tập tin:Av2 group.png”

{{Sử dụng hợp lý trong bài|Aveyond 2 Ean's Quest}} {{ScreenshotU|Aveyond 2 Rhen's Quest|chân dung các nhân vật|© Amaranth Games. Hình chụp từ trò chơi Aveyond 2 Ean's Quest}}
({{Sử dụng hợp lý trong bài|Aveyond 2 Ean's Quest}} {{ScreenshotU|Aveyond 2 Rhen's Quest|chân dung các nhân vật|© Amaranth Games. Hình chụp từ trò chơi Aveyond 2 Ean's Quest}})
(Không có sự khác biệt)
279

lần sửa đổi