Tuyenduong97

Tham gia ngày 10 tháng 10 năm 2017
không có tóm lược sửa đổi
(Đã lùi lại sửa đổi thiện ý của Pvloc93 (thảo luận): Trang của thành viên khác, vui lòng không sửa đổi. (TW))
Thẻ: Lùi sửa
Không có tóm lược sửa đổi
{{vắng mặt}}
<span style="position:absolute;top:150px;left:-180px;z-index:-1">[[Tập_tin:Animation10.gif|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Animation10.gif|110x110px]]</span><small></small>
{| style="border: 1px solid #ddcef2; padding: 0em; margin: auto;" span class="plainlinks"
| Ngôn ngữ = [[Tiếng Việt]] (tiếng mẹ đẻ) <br> [[Tiếng Anh]] (đang học) <br> [[Tiếng Trung]] (đang học)
| Thích = Phim ảnh (Phim Trung Quốc)
| Màu thích = [[Màu tímxanh dương]]
| Gia nhập= Ngày [[10 tháng 10]] năm [[2017]]
| Tổng số lần sửa đổi = [https://tools.wmflabs.org/supercount/index.php?user=Tuyenduong97&project=vi.wikipedia 5919]
| Độ nghiện Wikipedia = 1.396
| Facebook = [https://www.facebook.com/duongtuyen.2608 Link]