Khác biệt giữa các bản “Quân khu 9, Quân đội nhân dân Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
(clean up)
*...-2008, Lê Minh Tuấn, [[Thiếu tướng]] (1-2008) sau là Phó Tư lệnh QK9 (2008-2016)
* 2008-2009, [[Nguyễn Xuân Tỷ]], [[Thiếu tướng]] (8-2008), [[Trung tướng]](6-2015). hiện là Phó giám đốc [[Học viện Quốc phòng (Việt Nam)]] (1-2015 đến nay)
* 2009-2011,[[Nguyễn Phương Nam]],[[Thiếu tướng]] (2008), [[Trung tướng]] (2012) [[Thượng tướng]](2016), hiện là [[Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam|Phó Tổng Tham mưu trưởng]] (10-2015 đến nay)
* 2011-10.2015, [[Nguyễn Hoàng Thủy]], Thiếu tướng (2011), [[Trung tướng]] (2015), nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân khu 9, hiện là Tư lệnh Quân khu 9<ref>{{Chú thích web|url=http://www.baodongthap.com.vn/newsdetails/1D3FE186C56/Kiem_tra_cong_tac_quoc_phong_quan_su_dia_phuong.aspx|tiêu đề=Kiểm tra công tác quốc phòng, quân sự địa phương}}</ref>
* 2015-nay, [[Trương Minh Khải]], [[Thiếu tướng]] (2015), nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân khu 9<ref>{{Chú thích web|url=http://www.bienphong.com.vn/thieu-tuong-truong-minh-khai-pho-tu-lenh-quan-khu-9-chuc-tet-bdbp-an-giang/|tiêu đề=Thiếu tướng Trương Minh Khải, Phó Tư lệnh Quân khu 9 chúc tết BĐBP An Giang}}</ref>
Người dùng vô danh