Khác biệt giữa các bản “Đại long”

→‎Chú thích: AlphamaEditor, thêm thể loại, Executed time: 00:00:04.4814067 using AWB
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
(→‎Chú thích: AlphamaEditor, thêm thể loại, Executed time: 00:00:04.4814067 using AWB)
'''Megalosauroidea''' ('dạng thằn lằn lớn') là một [[bậc phân loại|liên họ]] (hoặc [[nhánh]]) của [[khủng long chân thú]] [[khủng long đuôi cứng|đuôi cứng]], sống từ [[Jura giữa]] đến [[Phấn trắng muộn]]. Liên họ này gồm các chi gần với ''[[Megalosaurus|Megalosaurus bucklandii]]'' hơn là với ''[[Allosaurus fragilis]]'' và ''[[Passer domesticus]]''.<ref name="benson2010">{{cite journal |last=Benson |first=R.B.J. |year=2010 |title=A description of ''Megalosaurus bucklandii'' (Dinosauria: Theropoda) from the Bathonian of the UK and the relationships of Middle Jurassic theropods |journal=Zoological Journal of the Linnean Society |doi= 10.1111/j.1096-3642.2009.00569.x |volume=158 |issue=4 |pages=882–935 }}</ref> Thành viên gồm ''[[Spinosaurus]]'', ''[[Megalosaurus]]'' và ''[[Torvosaurus]]''.
==Chú thích==
{{reflisttham khảo}}
{{sơ khai}}
 
[[Thể loại:Megalosaurus]]