Ngọc Xuân bot

Gia nhập ngày 3 tháng 3 năm 2017
n
Đã khóa “Thành viên:Ngọc Xuân bot” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn))
n (Đã lùi lại sửa đổi của 27.67.143.195 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Mai Ngọc Xuân)
Thẻ: Lùi tất cả
n (Đã khóa “Thành viên:Ngọc Xuân bot” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn)))