Khác biệt giữa các bản “Lê Ý”

Trang mới: “Lê Ý [黎意] (?-1530) là quý tộc nhà Lê Sơ, lãnh đạo cuộc nổi dậy chống lại nhà Mạc ==Tiểu sử == Lê Ý là dòng dõi "bên ngo…”
(Trang mới: “Lê Ý [黎意] (?-1530) là quý tộc nhà Lê Sơ, lãnh đạo cuộc nổi dậy chống lại nhà Mạc ==Tiểu sử == Lê Ý là dòng dõi "bên ngo…”)
(Không có sự khác biệt)
34

lần sửa đổi