Khác biệt giữa các bản “Lê Ý”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Năm 1528, Lê Ý dấy binh ở Da Châu (Quan Hóa-Thanh Hóa) xưng hiệu là Quang Thiệu (khẳng định ông là người tiếp nối vinh quang của nhà Lê), chưa đầy một tháng nhân mã các châu huyện cùng tụ về được vài vạn người.
 
Lê Ý bèn cùng các bộ tướng của mình như : Lê Như Bích, Lê Bá Tạo, Hà Công Liêu, Lê Tông Xá, Nguyễn Cảo... bày doanh trại, chia quân thành cơ, thành đội, thành ngũ... rồi đặt súng lệnh, giương cờ hiệu, kéo ra đóng bên bờ sông Mã. TừHào đấy,kiệt hàocác kiệtnơi khắpnghe cõithấy đều cho rằng họkhí vận sẽnhà khôi phụclại được cơ nghiệpthịnh, bènkhắp cùngnơi nhau hồ hởi theohướng về,. thanh thế rất lớn.
 
=== Chống Mạc Thái Tổ ===
38

lần sửa đổi