Khác biệt giữa các bản “Lê Ý”

không có tóm lược sửa đổi
 
=== Chống Mạc Thái Tổ ===
Tháng tư năm Canh Dần (1530), Mạc Thái Tổ - Mạc Đăng Dung thân chinh đem mấy vạn quân thủy bộ vào Thanh Hoa. Hai bên giao chiến mấy trận quân Mạc đều thua cả, Mạc Thái Tổ thấy thế khó bèn lui binh về Thăng Long, để Lâm Quốc Công - Mạc Quốc Trinh ở lại trấn giữ dinh Hoa Lâm (?).
 
Thừa thắng Lê Ý đem quân đánh xuống Tây Đô (Vĩnh Lộc - Thanh Hóa), Mạc Quốc Trinh lại lui về Tống Giang (Ninh Bình).
34

lần sửa đổi