Khác biệt giữa các bản “Lê Ý”

Không thay đổi kích thước ,  2 năm trước
không có tóm lược sửa đổi
Các tướng nghe lệnh, đều dốc sức đánh.
 
Quân Mạc đánh mãi không thấy quân của Mạc Quốc trinhTrinh thì đại loạn, quân nhà Lê được thế càng đánh càng hăng cả phá quân Mạc, chém được hơn một vạn tên, xác chết chồng chất lên nhau.
 
Quân nhà Lê thắng trận một ngày hai lần, uy danh vang dội, khiến cho quân Mạc phải chạy dài. Mạc Thái Tông phải rút về kinh thành, sai Mạc Quốc Trinh ở lại cố thủ.
34

lần sửa đổi