Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
| logo = MicBieutrung.jpg
| ghi chú hình =
| bộ trưởng = [[TrươngNguyễn MinhMạnh TuấnHùng]]
| từ = 923 tháng 47 năm 20162018
| bổ nhiệm bởi =
| nhiệm kỳ =
Người dùng vô danh