Khác biệt giữa các bản “Quần thể danh thắng Tràng An”

Đã lùi lại sửa đổi 41260094 của Kien1980v (thảo luận) nhầm
(Đã lùi lại sửa đổi 41260094 của Kien1980v (thảo luận) nhầm)
Thẻ: Lùi sửa
Quần thể danh thắng Tràng An nằm ở khu vực ranh giới giữa [[huyện Hoa Lư]] với các huyện [[Gia Viễn]], [[Nho Quan]], [[thành phố Tam Điệp]] và [[thành phố Ninh Bình]]. Về mặt hành chính, vùng lõi Tràng An nằm trên 12 xã: Trường Yên, Ninh Hải, Ninh Hòa, Ninh Xuân, Ninh Vân, Ninh Thắng ([[huyện Hoa Lư|Hoa Lư]]); Ninh Nhất, Ninh Tiến ([[thành phố Ninh Bình|Tp Ninh Bình]]); Gia Sinh ([[Gia Viễn]]); Yên Sơn ([[Tam Điệp]]) và Sơn Hà, Sơn Lai, ([[Nho Quan]]); vùng đệm Tràng An nằm trên 20 xã, cũng gồm 12 xã trên và 8 xã: Ninh Giang, Ninh Mỹ, Ninh An, Gia Trung, Gia Tiến, Quỳnh Lưu, Tân Bình, Ninh Phong.
 
Cả vùngVùng lõi và vùng đệm Tràng An đều không bao trùm hoàn toàn lên 1 xã nào. Theo quy hoạch [[thành phố Ninh Bình]] thì tương lai danh thắng Tràng An sẽ thuộc về thành phố này.
 
Vùng lõi Tràng An có diện tích hơn 6.172 ha, chủ yếu thuộc 2 xã Trường Yên và Ninh Hải ([[huyện Hoa Lư]]), là vùng bảo vệ đặc biệt của danh thắng. Vùng bảo vệ đặc biệt này nằm trọn trong quy hoạch khu du lịch Tràng An với diện tích 12.252 ha.<ref>[http://whc.unesco.org/en/list/1438 Số liệu theo trang UNESCO]</ref> Diện tích các khu vực bảo tồn đặc biệt của vùng lõi Tràng An như sau: