Khác biệt giữa các bản “Độ Richter”

|| mạnh || 6,0-6,9 || có sức tiêu hủy mạnh trong những vùng đông dân trong chu vi 180 km bán kính. || khoảng 120 mỗi năm
|-
|| rất mạnh || 7,0-7,9 || có sức tàn phá quannghiêm trọng trên những diện tích to lớn. || khoảng 18 mỗi năm
|-bgcolor="#EFEFEF"
||cực mạnh || 8,0-8,9 || có sức tàn phá vô cùng quannghiêm trọng trên những diện tích to lớn trong chu vi hàng trăm km bán kính. || khoảng 1 mỗi năm
|-
|| cực kỳ mạnh || 9,0-9,9 || Sức tàn phá vô cùng lớn || khoảng 1 mỗi 20 năm
Người dùng vô danh