Khác biệt giữa các bản “Mỹ Đức”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
== Hành chính ==
Huyện Mỹ Đức gồm 22 đơn vị hành chính cấp xã gồm thị trấn [[Đại Nghĩa (thị trấn)|Đại Nghĩa]] (huyện lỵ) và 21 xã: [[An Mỹ, Mỹ Đức|An Mỹ]], [[An Phú, Mỹ Đức|An Phú]], [[An Tiến, Mỹ Đức|An Tiến]], [[Bột Xuyên, Mỹ Đức|Bột Xuyên]], [[Đại Hưng, Mỹ Đức|Đại Hưng]], [[Đốc Tín, Mỹ Đức|Đốc Tín]], [[Đồng Tâm, Mỹ Đức| Đồng Tâm]], [[Hồng Sơn, Mỹ Đức|Hồng Sơn]], [[Hợp Thanh, Mỹ Đức|Hợp Thanh]], [[Hợp Tiến, Mỹ Đức|Hợp Tiến]], [[Hùng Tiến, Mỹ Đức|Hùng Tiến]], [[Hương Sơn, Mỹ Đức|Hương Sơn]], [[Lê Thanh, Mỹ Đức|Lê Thanh]], [[Mỹ Thành, Mỹ Đức|Mỹ Thành]], [[Phù Lưu Tế]], [[Phúc Lâm, Mỹ Đức|Phúc Lâm]], [[Phùng Xá, Mỹ Đức|Phùng Xá]], [[Thượng Lâm, Mỹ Đức|Thượng Lâm]], [[Tuy Lai, Mỹ Đức|Tuy Lai]], [[Vạn Kim, Mỹ Đức|Vạn Kim]], [[Xuy Xá, Mỹ Đức|Xuy Xá]].
 
== Đường phố ==