Khác biệt giữa các bản “Ngữ hệ Niger-Congo”

không có tóm lược sửa đổi
n
|child5=[[Nhóm ngôn ngữ Katla|Katla]] (Kordofania)
|child6=[[Nhóm ngôn ngữ Rashad|Rashad]] (Kordofania)
|child7=[[Nhóm ngôn ngữ Đại Tây Dương–Congo|Đại Tây Dương–Congo]] (có lớp danh từ)
|iso2=nic
|glotto=none