Khác biệt giữa các bản “Ơn giời cậu đây rồi!”

{| class="wikitable"
|-
! Nghệ sĩ !! Tình huống !! Trưởng phòng !! Phụ diễn
!Phụ diễn
|-
{| class="wikitable"
|-
! Nghệ sĩ !! Tình huống !! Trưởng phòng !! Phụ diễn
|-
|| [[Phi Thanh Vân]] || Tuyển nhân viên chăn... khỉ || [[Chí Tài]]/ [[Trường Giang (nghệ sĩ)|Trường Giang]]
{| class="wikitable"
|-
! Nghệ sĩ !! Tình huống !! Trưởng phòng !! Phụ diễn
|-
|| [[Tiến Luật]] || Trước cổng Thiên đàng || [[Trấn Thành]]
{| class="wikitable"
|-
! Nghệ sĩ !! Tình huống !! Trưởng phòng !! Phụ diễn
|-
||[[Thụy Mười]] || Ơn giời, Đốp đây rồi! || [[Chí Tài]] / [[Trường Giang (nghệ sĩ)|Trường Giang]]
{| class="wikitable"
|-
! Nghệ sĩ !! Tình huống !! Trưởng phòng !! Phụ diễn
|-
|| [[Sỹ Luân]]||Chữa bệnh cho Bá tước || [[Chí Tài]] / [[Trường Giang (nghệ sĩ)|Trường Giang]]
{| class="wikitable"
|-
! Nghệ sĩ !! Tình huống !! Trưởng phòng !! Phụ diễn
|-
|| [[Huy Khánh]]||Lễ hấp hôn|| [[Việt Hương]] / [[Tự Long]]
|-style="background: #A9A9A9; color: white;"
|| Phòng 5 || Súng nước cướp ngân hàng
|| [[Hoài Linh]] || tấtViệt cảHương, cácTrấn trưởngThành, phòngTrường Giang, Chí Tài
|}
 
{| class="wikitable"
|-
! Nghệ sĩ !! Tình huống !! Trưởng phòng !! Phụ diễn
|-
|| [[Nguyên Khang]] ||Kỹ sư thử việc|| [[Chí Tài]]/Trừơng Giang
{| class="wikitable"
|-
! Nghệ sĩ !! Tình huống !! Trưởng phòng !! Phụ diễn
|-
|| [[Ngọc Liên]] ||Hắc Bạch công tử tuyển ca sĩ|| [[Chí Tài]]/[[Trường Giang (nghệ sĩ)|Trường Giang]]
{| class="wikitable"
|-
! Nghệ sĩ !! Tình huống !! Trưởng phòng !! Phụ diễn
|-
||[[Khởi My]] ||Kim Chon|| [[Trấn Thành]]
{| class="wikitable"
|-
! Nghệ sĩ !! Tình huống !! Trưởng phòng !! Phụ diễn
|-style="background:#B2FFFF;"
||[[Ngọc Tưởng]]||Trăng mật trong rừng|| [[Việt Hương]]
{| class="wikitable"
|-
! Nghệ sĩ !! Tình huống !! Trưởng phòng !! Phụ diễn
|-
||[[Thu Trang]] ||Hoa hậu lắm chiêu|| [[Trường Giang (nghệ sĩ)|Trường Giang]]
|| Khởi động ||Biệt đội bảy màu tung lụa||
|-style="background: #A9A9A9; color: white;"
|| Phòng 5 ||Giảm cân cấp tốc|| [[Hoài Linh]]/[[Xuân Bắc]]||
|}
 
{| class="wikitable"
|-
! Nghệ sĩ !! Tình huống !! Trưởng phòng !! Phụ diễn
|- style="background:#B2FFFF;"
||[[Khánh Nam]]||Giáo si tiến sử||[[Trấn Thành]]
Người dùng vô danh