Khác biệt giữa các bản “Ơn giời cậu đây rồi!”

! Nghệ sĩ !! Tình huống !! Trưởng phòng !! Phụ diễn
|-
|| [[Trường Giang]] <ref name="thanh nien" /> || Tướng quân và hoàng đế.<ref name="thanh nien" /> || [[Chí Tài]] || Hải Triều & 2 diễn viên nữ
|
|-
|| [[Kiều Linh]] <ref name="thanh nien" /> || Bác sĩ và bệnh nhân.<ref name="thanh nien" /> || [[Trấn Thành]] || Thụy Mười
|
|-style="background:#E4D00A;"
|| '''[[Anh Đức (nghệ sĩ)|Anh Đức]]''' <ref name="thanh nien" />|| '''Chí Phèo gặp bà Ba.'''<ref name="thanh nien" />|| '''[[Việt Hương]]''' <ref name="thanh nien" />
|
|-
|| [[Thanh Vân (diễn viên)|Ốc Thanh Vân]]<ref name="thanh nien" /> || Hoàng hậu và Bạch Tuyết.<ref name="thanh nien" />|| [[Thanh Thủy]] || Huỳnh Quý, Thành Việt
|
|-
|| Khởi động || LK 60 năm cuộc đời ||
Người dùng vô danh