Mở trình đơn chính

Các thay đổi

* [http://vnexpress.net/GL/Khoa-hoc/2003/07/3B9C9A9E/ Cuộc sống bí ẩn của sao trời-Pulsar trong Tinh vân Con Cua]
{{Siêu tân tinh}}
{{Sao}}
{{Sao lùn trắng}}
{{Sao neutron}}
{{Sao biến quang}}
{{Kiểm soát tính nhất quán}}
{{sơ khai thiên văn học}}