Mở trình đơn chính

Các thay đổi

# Konrad I: 911 - 918
# Heinrich I: 919 - 936
#[[Otto I của đế quốc La Mã Thần thánh|Otto]]: 936 - 962, về sau trở thành Hoàng đế của Đế quốc La Mã thần thánh
 
==Chú thích==
6

lần sửa đổi