Khác biệt giữa các bản “Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Việt Nam)”

→‎Cơ quan trực thuộc: Thay đổi nội dung
(→‎Cơ quan trực thuộc: Thay đổi nội dung)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* Phòng Vật tư
* Phòng Quản lý Dự án đầu tư
* Phòng Khoa học quân sự
* Phòng Thông tin KHQS
* Phòng Điều tra hình sự
* Phòng Kinh tế
* Bộ Tham mưu
* Cục Chính trị
* Cục Hậu cần
* Cục KỹQuản thuậtlý Công nghệ
* [[Cục Quản lý Công nghệ]]<ref name=":1">{{Chú thích web|url=http://www.gaet.com.vn/web/?News&page=3|title=Tin nội bộ}}</ref>
* [[Tạp chí Công nghiệp quốc phòng và kinh tế]]<ref name=":1" />
Người dùng vô danh