Khác biệt giữa các bản “One Direction”

Đã lùi lại sửa đổi 41333219 của 14.169.229.121 (thảo luận)
(Đã lùi lại sửa đổi 41333219 của 14.169.229.121 (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
| website = {{URL|onedirectionmusic.com}}
| current_members = * [[Niall Horan]]
* [[:en:Liam Payne|Liam Payne]]
* [[Harry Styles]]
* [[Louis Tomlinson]]
Người dùng vô danh