Khác biệt giữa các bản “Trần Cẩm Tú”

Trần Cẩm Tú sinh ngày [[25 tháng 8]] năm [[1961]], quê quán tại xã [[Sơn Bằng]], [[huyện Hương Sơn]], [[tỉnh Hà Tĩnh]].
 
Năm 1978, sau khi tốt nghiệp phổ thông tại Trường Cấp 3 Hương Sơn, ông Trần Cẩm Tú vào học [[Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam]]. Tốt nghiệp Kỹ sư Lâm nghiệp, ông được điều về công tác tại Lâm trường Hương Sơn. Trong quá trình công tác, ông làm đến Giám đốc Công ty Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn, trước khi hoạt động chính trị.<ref>{{Chú thích báo|tên bài=Đồng chí Trần Cẩm Tú|tác giả=Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam|nhà xuất bản=Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam|ngày truy cập=2011-01-28|số=|các trang=|trang=|ngày=2011-01-25|url lưu trữ=http://123.30.49.74:8080/tiengviet/tulieuvankien/details.asp?topic=105&subtopic=211&leader_topic=505&id=BT10120956025|ngày lưu trữ=2011-01-25|ngôn ngữ=|trích dẫn=|tên=|họ=|đồng tác giả=|url=http://123.30.49.74:8080/tiengviet/tulieuvankien/details.asp?topic=105&subtopic=211&leader_topic=505&id=BT10120956025|công trình=}}
</ref>. Sau đó, ông trải qua các chức vụ Đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh (nhiệm kỳ 2004-2011; miễn nhiệm ngày 23 tháng 6 năm 2009), Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hương Sơn, Bí thư Huyện ủy Hương Sơn;
 
Người dùng vô danh