Khác biệt giữa các bản “Thành viên:AFKHaiDang/sandbox”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
{{không phải chỗ thử}} {{bài mồ côi}} {{wiki hóa}} {{văn phong}} {{tin vịt}} {{đang diễn ra}} {{thiếu nguồn}} {{Underlinked}} {{hài hước}} {{dịch máy}}
{{Đang sửa đổi}} {{Không nổi bật}} {{Dead end}} {{Quy định Wikipedia}} {{bài thuốc}} {{quá nhiều ảnh}} {{accuracy}} {{cần hệ thống lại}} {{bỏ phiếu xóa}}
{{hợp nhất}} {{chú thích trong hàng}} {{Quá nhiều liên kết ngoài}} {{Cần biên tập}} {{Sức khỏe}}