Khác biệt giữa các bản “Thượng Lang”

không có tóm lược sửa đổi
'''Hòa An''' là một huyện cũ thuộc tỉnh [[Cao Bằng]]
 
== '''Vị trí địa lý =='''
 
* phía bắc giáp huyện [[Hà Quảng]],
* đông bắc giáp huyện [[Trà Lĩnh]],
* tây giáp huyện [[Nguyên Bình]] và [[Thông Nông]]
 
== '''Các đơn vị hành chính =='''
 
Huyện gồm 2 thị trấn: [[Hợp Giang, Cao Bằng|Hòa An]] (huyện lỵ), [[Nước Hai]] và 24 xã: [[Bạch Đằng, Hòa An|Bạch Đằng]], [[Bế Triều]], [[Bình Dương, Hòa An|Bình Dương]], [[Bình Long, Hòa An|Bình Long]], [[Công Trừng]], [[Chu Trinh|Châu Trinh]], [[Đại Tiến]], [[Dân Chủ, Hòa An|Dân Chủ]], [[Đức Long, Hòa An|Đức Long]], [[Đức Xuân, Hòa An|Đức Xuân]], [[Đề Thám, thành phố Cao Bằng|Đề Thám]], [[Hà Trì, Hòa An|Hà Trì]], [[Hoàng Tung]], [[Hồng Nam, Hòa An|Hồng Nam]], [[Hồng Việt, Hòa An|Hồng Việt]], [[Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng|Hưng Đạo]], [[Lê Chung, Hòa An|Lê Chung]], [[Nam Tuấn]], [[Ngũ Lão, Hòa An|Ngũ Lão]], [[Nguyễn Huệ, Hòa An|Nguyễn Huệ]], [[Quang Trung, Hòa An|Quang Trung]], [[Trưng Vương, Hòa An|Trưng Vương]], [[Trương Lương, Hòa An|Trương Lương]], [[Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng|Vĩnh Quang]]
 
== '''Lịch sử =='''
 
Năm 1955 tách thị trấn Hòa An để thành lập [[Cao Bằng (thành phố)|Thị xã Cao Bằng]]. Huyện Hòa
An còn lại thị trấn Nước Hai (huyện lỵ) và 24 xã.
 
=='''Tham khảo=='''{{tham khảo}}
{{tham khảo}}
{{sơ khai}}
205

lần sửa đổi