Khác biệt giữa các bản “Thi Nại Am”

(→‎Tham khảo: Việt hóa bản mẫu)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
Rồi ông nhờ người bạn đứng ra in khắc cho thành sách để bán. Thế là bản Thủy hử của những người mua lại từ con gái ông bị ế ẩm.
đẹp trai
 
=== Về việc sáng tác [[Hậu Thuỷ hử]] ===
Người dùng vô danh