Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Chính trị Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
{{politbox|country=[[Việt Nam|Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam]]|image=Coat of arms of Vietnam.svg|size=150|title=Việt Nam|}}
|-
|align=left|
**[[Tư tưởng Hồ Chí Minh]]
* Tổ chức
** [[Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Ban Tuyên giáo Trung ương]]
*** Trưởng ban: [[Võ Văn Thưởng]]
** [[Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Hội đồng Lý luận Trung ương]]
*** Chủ tịch:
***:[[Đinh Thế Huynh]] tới 02/03/2018 (nghỉ chữa bệnh)
<div class="NavContent" style="text-align:left;margin:0 1px;border:none;">
*[[Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam|Hiến pháp]]
**[[Ủy ban thường vụ Quốc hội (Việt Nam)|Ủy ban thường vụ Quốc hội]]
*** [[UỷỦy ban Pháp luật Quốc hội (Việt Nam)|Uỷ ban Pháp luật]]
* Bộ Luật
** [[Luật Dân sự Việt Nam|Luật Dân sự]]
** [[LuậtBộ Hìnhluật hình sự Việt Nam|Luật Hình sự]]
* Luật
** [[Luật Biển Việt Nam|Luật Biển]]
----
*[[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Ban Chấp hành Trung ương]]
**[[Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Tổng Bí thư]] : [[Nguyễn Phú Trọng]]
**[[Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Bộ Chính trị]]: 19 ủy viên
**[[Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Ban Bí thư]]
***Thường trực Ban Bí thư:
***:[[Đinh Thế Huynh]] tới 02/03/2018 (nghỉ chữa bệnh)
***Chủ nhiệm: [[Trần Quốc Vượng (chính khách)|Trần Quốc Vượng]]
**[[Tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam|Đảng bộ trực thuộc]]
***[[Quân ủy Trung ương (Việt Nam)|Quân ủy Trung ương]]: [[Nguyễn Phú Trọng]]
***[[TỉnhTổ ủychức Đảng bộ cấp tỉnh tại (Việt Nam)|Đảng bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương]]
***[[Đảng ủy khốiKhối các cơ quan Trung ương (Việt Nam)|Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương]]
***[[Đảng ủy khốiKhối doanhDoanh nghiệp Trung ương (Việt Nam)|Đảng bộ khối doanh nghiệp Trung ương]]
***[[Đảng ủy Công an Trung ương (Việt Nam)|Đảng ủy Công an Trung ương]]
***[[Ban Cán sự Đảng Ngoài nước Đảng Cộng sản Việt Nam|Ban Cán sự Đảng ngoài nước]]
*** [[Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Văn phòng Trung ương Đảng]]
**** [[Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Chánh Văn phòng]]: [[Nguyễn Văn Nên]]
*** [[Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Ban Tổ chức Trung ương]]
**** [[Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Trưởng ban]]: [[Phạm Minh Chính]]
*** [[Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh]]
*** [[Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật]]
*** [[Nhân Dân (báo)|Báo Nhân dân]]
*** [[Tạp chí Cộng sản]]
----
* [[TỉnhTổ ủychức Đảng bộ cấp tỉnh tại (Việt Nam)|Đảng bộ cấp tỉnh]]
** [[TỉnhTổ ủychức Đảng bộ cấp tỉnh tại (Việt Nam)|Tỉnh ủy]]-[[Bí thư Tỉnh ủy (Việt Nam)|Bí thư Tỉnh ủy]]
** [[Thành ủy|Thành ủy]]-[[Bí thư Thành ủy]]
* [[Đảng bộ cấp huyện (Việt Nam)|Đảng bộ cấp huyện]]
----
* [[Đảng Cộng sản Việt Nam]]
**[[Quân ủy Trung ương (Việt Nam)|Quân ủy Trung ương]]
***[[Bí thư Quân ủy Trung ương (Việt Nam)|Bí thư]]: [[Nguyễn Phú Trọng]]
***Phó Bí thư: [[Ngô Xuân Lịch]]