Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Chính trị Việt Nam”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
----
* [[Tổ chức Đảng bộ cấp tỉnh tại Việt Nam|Đảng bộ cấp tỉnh]]
** [[Tổ chức Đảng bộ cấp tỉnh tại Việt Nam|Tỉnh ủy]]-[[Bí thư Tỉnh ủy (Việt Nam)|Bí thư Tỉnh ủy]]
** [[Thành ủy|Thành ủy]]-[[Bí thư Thành ủy]]
* [[Đảng bộ cấp huyện (Việt Nam)|Đảng bộ cấp huyện]]