Khác biệt giữa các bản “Danh sách các quốc gia theo ý nghĩa tên gọi”

không có tóm lược sửa đổi
|-
| 192 || {{flag|Côte d'Ivoire
|}} || Cộng hòa Côte d'Ivoire || Bờ Biển Ngà || Bờ biển Ngà
|-
| 193 || {{flag|Burkina Faso
|-
| 198 || {{flag|Tchad
|}} || Cộng hòa Sát || Sạ đặcĐặc || Nước mênh mang
|-
| 199 || {{flag|Cộng hòa Trung Phi
|-
| 207 || {{flag|Nam Sudan
|}} || Cộng hòa Nam Sudan || Nam Tô Đan || Đất nước phía nam của người da đen
|-
| 208 || {{flag|Ethiopia
Người dùng vô danh