Khác biệt giữa các bản “Danh sách địa danh được phiên âm bằng tiếng Việt”

không có tóm lược sửa đổi
n (Đã lùi lại sửa đổi của 27.68.27.82 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của TuanminhBot)
Thẻ: Lùi tất cả
'''Dưới đây là danh sách các địa danh được phiên âm thành [[tiếng Việt]]''' áp dụng cho các thành phố khác nhau và các [[quốc gia]], vùng [[lãnh thổ]] trên [[thế giới]], trong lịch sử và hiện tại. Danh sách này không bao gồm các khu vực và thành phố nói tiếng Việt, bao gồm cả bản thân Việt Nam. Các thành phố in đậm là thành phố thủ đô của quốc gia tương ứng của nó. Phiên âm tiếng Việt đặt ngay sau khi tên của các thành phố trong tiếng Anh (ngôn ngữ quốc tế). Dấu (*) là tên không còn phổ biến ngày nay ở Việt Nam nữa.
==Afghanistan (A Phú Hãn*)==
* Afghanistan (A Phú Hãn, Á Mỹ Ni Á*), Áp-ga-nix-tăng
==Argentina (Á Căn Đình*)==
* Phiên âm là Ác-hen-ti-na
*'''[[Brasília]]''' - Ba Tây Thành*
* [[São Paulo]] - Thánh Phao Lồ*
==Bulgaria (Bảo Gia Lợi Á*)==
* Bảo Gia Lợi Á hay còn gọi là Bảo Lợi Gia, Bun-ga-ri
==Cambodia (Căm Bốt*, Cao Miên*, Cao Man*, Trấn Tây Thành*, Chân Lạp*)==
* Phiên âm là: Cam-pu-chia
*'''[[Phnom Penh]]''' - Nam Vang, Nam Vinh*, Pờ-nôm-pênh
*[[Phúc Kiến]] - Phúc (Phước) Kiến
 
==Cuba (Quy Ba, Cổ Ba*)==
 
* Cu Ba
*[[Nouvelle Calédonie]] - Tân Thế giới
 
==Germany (Đức, An Lê Mân, Đức Ý Chí*<ref>Phạm Phú Thứ. p 190</ref>)==
*'''[[Berlin]]''' - Bá Linh*
*[[Hamburg]] - Ham Buộc*, Hàm Phủ*
*[[Palembang]] - Tam Phật Tề*
 
==Iran (I Ran, I Răng, Y Lang), Persia (Ba Tư)==
*'''[[Tehran]]''' - Tề Lan* phiên âm là Tê-hê-ran
==Iraq (I Rắc, Y Lạp Khắc*)==
*'''[[Baghdad]]''' - Bát Đa, Bác Đạt*
==Ireland (Ái Nhĩ Lan*)==
*'''[[Dublin]]''' - Đạp Lân*, phiên âm là Đớp-blin
==Israel (Ích Diên*, Yết Linh*, Dĩ Sắc Liệt*, Do Thái*)==
*'''[[Jerusalem]]''' – Giêrusalem, Gia Liêm*
*[[Judea]] – Do Thái*
*[[Genoa]] - Giai Noa*<ref name="Phạm Phú Thứ. p 250">Phạm Phú Thứ. p 250.</ref>
*[[Napoli]] - Nạp Bồ Lê*<ref name="Phạm Phú Thứ. p 250"/>, phiên âm là Na-pô-li
==Japan (Nhật Bản, Nhật, Phù Tang*, Đông Doanh, ĐôngOa, DươngĐại Hòa*)==
*'''[[Tokyo]]''' - Đông Kinh*
*[[Hiroshima]] - Quảng Đảo*
*[[Shikoku]] - Tứ Quốc*
 
==Kuwait (Cô Oét, Khoa Uy Đặc*)==
*'''[[Kuwait City]]''' - Thành phố Cô Oét, Cô Uyết*
==Laos (Lào, Ai Lao, Lão Qua, Nam Chưởng*)==
*'''[[Vientiane]]''' - Vạn Tượng*, Viêng Chăn
*[[Champasak]] - Ba Thắc*, Chăm Pa Sắc
*[[Xiengkho]] - Trình Cố*
*[[Kingdom of Luang Phrabang]] - Nam Chưởng*, Lan Xang, Vạn Tượng
==Luxembourg (Lục Xâm Bảo, Lư Sâm Bảo*)==
*'''[[Luxembourg (city)|Luxembourg]]''' - Thành phố Lục Xâm Bảo*
==Malaysia (Mã Lai, Mã Lai Á*)==
*[[Bidong Island]]: Hòn Rắn
 
==Mexico (Mễ Tây Cơ, Mặc Tây Ca*)==
*'''[[Mexico City]]''' - Thành phố Mễ Tây Cơ*
==Myanmar (Miến Điện)==
*[[Rason]] - La Tiên*
==Norway (Na Uy)==
==Pakistan (Tây Hội, Hồi Quốc, Ba Cơ Tư Thản*)==
Bangladesh (Đông Hội*)
 
==Portugal (Bồ Đào Nha)==
Bút Tu Kê (thế kỷ 19)
==Romania (Lỗ Ma Ni, La Mã Ni Á*)==
==Russia (Nga, Nga La Tư)==
*'''[[Moskva]]''' - Mạc Tư Khoa*
*[[Minorca]] - Mi Nô Ca*<ref name="Phạm Phú Thứ. p 233"/>
*[[Valencia]] - Ba Linh Xa*<ref name="Phạm Phú Thứ. p 244"/>
==Sri Lanka, Ceylon (Sai Lăng*, Tích Lan*, Tư Lý Lan Ca*)==
 
==Sweden (Thụy Điển, Xu Y Đà*<ref>Phạm Phú Thứ. p 199</ref>)==
*[[Seven Corners, VA]] - Ngã Bảy<ref>[http://saigonecho.info/main/cdviettynan/xaydungcdviet/18038-cng-ng-ngi-vit-washington.html "Cộng đồng người Việt ở Washington"]</ref>
*[[Manhattan]] - Mã Nhật Tân*<ref>[http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=198618 "New York Tháng Mười Một"]</ref>
==Uruguay (Điểu Hà, Ô Lạp Khuê*)==
 
==Vatican (Va Ti Căng, Phạn Đế Cương*)==
*'''[[Vatican City]]''' - Thành Va Ti Căng
==Vanuatu, New Hebrides (Tân Đảo*)==
Người dùng vô danh