Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:American Horror Story”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
* "[[Charles (Manson) in Charge]]"
* "[[Great Again |Great Again]]"
 
| group7 = ''[[Truyện kinh dị Mỹ: Tận thế|Tận thế]]''
| list7 =
* "[[1]]"
* "[[2]]"
* "[[3]]"
* "[[4]]"
* "[[5]]"
* "[[6]]"
* "[[7]]"
* "[[8]]"
* "[[9]]"
* "[[10]]"
}}
| group2 = [[Danh sách các nhân vật trong American Horror Story|Nhân vật]]
Người dùng vô danh