Mở trình đơn chính

Các thay đổi

|Kim Huyền Nhã
|{{Birth date and age|1992|6|6}}
|Rap chính, Nhảy chính, Hát phụ, Gương mặt đại diện
|-
|'''[[Kwon So-hyun|Sohyun]]'''
Người dùng vô danh