Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
Đã lùi lại sửa đổi của 123.17.152.176 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Tmp1109
{{chú thích trong bài}}
{{Elementbox
{{cẩm lan sục
|number=67
|symbol=Ho