Khác biệt giữa các bản “Danh sách các quốc gia theo ý nghĩa tên gọi”

không có tóm lược sửa đổi
| Đất nước của dân tộc Việt ở phương Nam<ref>Thanh sử cảo quyển 16 - Nhân Tông bản kỷ</ref><ref>[https://vi.wikisource.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam_s%E1%BB%AD_l%C6%B0%E1%BB%A3c/Quy%E1%BB%83n_II/C%E1%BA%ADn_kim_th%E1%BB%9Di_%C4%91%E1%BA%A1i/Ch%C6%B0%C6%A1ng_I ''Việt Nam sử lược/Quyển II/Cận kim thời đại/Chương I - Nguyễn Thị Thế Tổ'']</ref>
|-
| 2 || {{flag|Cambodia|}} ||Vương quốc Kampuchea ||Chân Lạp
 
Cao Miên
 
|-
| 3 || {{flag|Laos}} ||Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào||Ai Lao
 
Lão Qua
 
Người dùng vô danh