Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Apollo 5”

Không có tóm lược sửa đổi
{{Infobox spaceflight
| name = Apollo 5
| image = lm1 ground.jpg
| image_caption = Lunar Module 1 đang được kết nối với Spacecraft Lunar Module Adapter (SLA) để chuẩn bị phóng lên
| insignia = LM1 embr original.jpg
 
| mission_type = Chuyến bay kiểm tra mô đun Mặt Trăng
| operator = [[NASA]]
| COSPAR_ID = Ascent stage: 1968-007A<br/>Descent stage: 1968-007B
| SATCAT = 3106
| mission_duration = 11&nbsp;hours, 10&nbsp;minutes
| orbits_completed = 7
 
| spacecraft = [[Apollo Lunar Module|Apollo LM]]-1
| manufacturer = [[Grumman]]
| launch_mass = {{convert|14360|kg|lb}}<ref>{{cite web|url=http://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraftDisplay.do?id=1968-007A|title=Apollo 5|access-date=September 26, 2016|website=NASA Space Science Data Coordinated Archive}}</ref>
 
| launch_date = {{start-date|January 22, 1968, 22:48:09|timezone=yes}}&nbsp;UTC
| launch_rocket = [[Saturn IB]] SA-204
| launch_site = [[Trạm không quân Mũi Canaveral]] LC-37B
| disposal_type = Bay vào khí quyển trong tình trạng không điều khiển
| deactivated = {{end-date|January 23, 1968 9:58|timezone=yes}}&nbsp;UTC
| decay_date = Giai đoạn phóng lên: {{end-date|January 24, 1968}}<br/>Giai đoạn hạ cánh: {{end-date|February 12, 1968}}
| orbit_epoch = January 22, 1968 (ascent stage)<ref name=satcat>{{cite web|last=McDowell|first=Jonathan|title=SATCAT|url=http://planet4589.org/space/log/satcat.txt|publisher=Jonathan's Space Pages|accessdate=March 23, 2014}}</ref>
| orbit_reference = [[geocentric orbit|Geocentric]]
| orbit_regime = [[Low Earth orbit]]
| orbit_periapsis = {{convert|162|km|nmi|sp=us}}<ref name="orbital_info">{{cite web|url=http://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraftOrbit.do?id=1968-007A|title=Apollo 5|access-date=September 26, 2016|website=NASA Space Science Data Coordinated Archive}}</ref>
| orbit_apoapsis = {{convert|214|km|nmi|sp=us}}<ref name="orbital_info" />
| orbit_inclination = 31.6&nbsp;độ<ref name="orbital_info" />
| orbit_period = 89.5&nbsp;phút<ref name="orbital_info" />
| apsis = gee
 
| previous_mission = [[Apollo 4]]
| next_mission = [[Apollo 6]]
| programme = [[Chương trình Apollo]]
}}
'''Apollo 5''' (còn gọi là '''AS-204'''), là chuyến bay không người lái đầu tiên có mô-đun Mặt Trăng (LM), mà sau này sẽ đưa các phi hành gia lên bề mặt [[Mặt Trăng]]. Nó cất cánh vào ngày 22 tháng 1 năm 1968, với một tên lửa Saturn IB trên một chuyến bay trên quỹ đạo vòng quanh [[Trái Đất]].